Op strooptocht

week 3,4

Afgelopen vrijdagmiddag ben ik met ambtenaren en een aantal college- en raadsleden op ‘strooptocht’ geweest om te kijken waar transformatie van leegstaande kantoren naar woonruimte gestimuleerd kan worden en welke rol de gemeente daarbij kan betekenen. Er blijkt veel mogelijk te zijn en veel eigenaars willen best wel maar hebben een steuntje in de rug nodig. Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden of moet er een creatieve oplossing komen om te voldoen aan regels voor geluidshinder.

Een week geleden kwam naar aanleiding van de aanjaaggelden wonen en wijken het amendement van de PVV ‘statushouders er uit” aan de orde. Ik schreef er al een blog over met afschuw. Het argument dat statushouders de Almeerders verdringen op de woningmarkt klopt absoluut niet. Minder dan 4% van de opgeleverde woningen is voor statushouders. De transformatie van kantoren naar woningen wordt dan gebruikt voor heel verschillende doelgroepen. We zagen enthousiaste ondernemers bezig met kleine appartementen voor jongeren. In Almere Haven is een kantoorgebouw omgezet in een luxe zorgcomplex voor ouderen (Reedewaard). In Almere is een groot tekort aan sociale woningen. Een expert liet zien dat voor deze doelgroep mogelijkheden zijn in kantoorgebouwen die ook voor een commerciële partij aantrekkelijk zijn.

In een moskee in Almere Buiten zijn weer omstreden moslim sprekers uitgenodigd. Eerder heeft de raad de burgemeester opgeroepen om alles te doen om haatpredikers te weren. Helaas is er geen juridische grond om de uitgenodigde sprekers uit te nodigen, zo heeft de burgemeester laten weten.

Volgende week spreekt de gemeenteraad er over met de burgemeester. Maar nu al laat de PVV van zich horen: de burgemeester wordt ‘laf’ genoemd en een ‘flapdrol’. Nu kennen we burgemeester Weerwind ondertussen als een man die heel zorgvuldig opereert. Het CDA distantieert zich dan ook van de uitlatingen van de PVV die beneden elk peil zijn en meer zeggen over de PVV-ers dan over de respectvolle burgemeester.

Vorige week was ik ook woordvoerder bij de bijeenkomst op de politieke markt over de veiligheid op stations naar aanleiding van gebruik van geweld tegen conducteurs. De burgemeester heeft aangegeven dat de politie nauw samenwerkt met de NS en het Openbaar ministerie om het geweld terug te dringen.

Deze week waren de raadsleden als onderdeel van de Raadsledenacademie in gesprek met lokale journalisten en redacteuren. Publiciteit is niet alleen een middel om je als partij te presenteren bij verkiezingen maar is ook belangrijk om politieke doelen te bereiken. Samen met de D66 en PvdA waren we in het nieuws om aan te dringen op normen voor Laagfrequent geluid. Ik werd ook om commentaar gevraagd door Almere Dezeweek met betrekking tot de onveilige fietskruising bij de Bartokweg. Na de plaatsing van het artikel werd bekend dat het plan van aanpak nu gelukkig gereed is voor inspraak.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *