Nieuwe kansen voor tuindersgebied Buitenvaart

 week 11-13

De raad in Almere gaat naar de mensen toe: vorige week was er een bijeenkomst in het glastuinbouwgebied Buitenvaart. Een dubbelexperiment: vergaderen op lokatie en een consultatie van de raad bij een bestemmingsplan in een vroeger stadium. Ruim 60 mensen kwamen naar de bijeenkomst toe in tuincentrum Almeerplant. Het CDA staat achter de tuinders en wil dat het nieuwe bestemmingsplan voldoende mogelijkheden geeft voor levenskrachtige bedrijven en nieuwe initiatieven.

Weinig mensen buiten Almere weten dat Almere een glastuinbouwgebied heeft. In de tachtiger jaren moest het kassengebied in Amsterdam Sloten vanwege woningbouw verhuizen naar Almere Buiten. Omdat het bij het bedrijventerrein De Vaart ligt in Almere Buiten heeft het de naam Buitenvaart gekregen.

Achter het ontwerp bestemmingsplan zit een hele geschiedenis. Toen ik de vorige keer in de gemeenteraad zat, speelde de kwestie al. In het begin van de crisistijd (2009) ging het heel slecht met de bloementeelt in kassen in Nederland. De concurrentie met onder meer Nederlandse ondernemers in Afrika en de stijgende gasprijzen zorgde voor een faillissement van veel tuinders. Vooral rozenkwekers hadden het moeilijk in Buitenvaart. Ik ben toen bij verscheidene tuinders geweest. Aangrijpend was een bezoek aan een tuinder in een grote kas met lange rijen dode rozenstruiken vanwege de stopzetting van gaslevering. Een familiebedrijf naar de knoppen. De vader was al verhuisd omdat hij de ellende niet aan kon zien, de zoon leidde ons rond.

Om het hoofd boven water houden moesten veel tuinders uitbreiden. Anderen wilden hun bedrijf verkopen. Ze hadden een alternatief bedacht voor het gebied: een luxe woonwijk Maar daar kon de gemeente niet aan meewerken, want de woningbouw zat ook in een crisis. Samen met ondernemers zijn alternatieven gezocht. Sommige ondernemers begonnen een andere business: een caravanstalling, een tuincentrum, een algenkwekerij, teelt van exotische groenten door bewoners. Ondernemers zijn creatief. Om meer mogelijk te maken moet het nieuwe bestemmingsplan flexibel zijn. Het CDA staat achter het uitgangspunt dat het gebied een glastuinbouwgebied moet blijven. Nevenactiviteiten moeten wel mogelijk gemaakt worden. Experimenten met duurzame energie moeten bevorderd worden. Het concept bestemmingsplan is heel voorzichtig van aard. Nevenactiviteiten mogen een oppervlakte hebben van maar 100 m2,  alleen met een wijzigingsbevoegdheid kan uitbreiding tot 350 m2 . Wij vinden dat een bestemmingsplan vooral duidelijkheid moet bieden zonder al te veel extra procedures. Nu de raad geconsulteerd is, zal het College het ontwerp voorbereiden dat binnenkort de inspraakprocedure in gaat. Na de zomer zal de raad over het plan een beslissing nemen. 

Het was uniek vergaderen tussen de planten. Het was wel aanpoten om met het fietsje binnen het half uur naar het stadhuis te rijden voor de volgende bijeenkomst waar ik woordvoerder voor was: de rapportage over het veiligheidsbeleid.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *