Het ouderenbeleid komt op gang

week 3

Verrast was ik, toen ik een uitnodiging kreeg voor een conferentie over levensloop bestendig wonen in Almere: (G)oud in Almere van 18 januari. Het CDA hamert al lang op de noodzaak van levensloopbestendige woningen vanwege de vergrijzing die in Almere sneller gaat dan in de rest van het land. En omdat er in Almere niet een samenhangend gemeentelijk ouderenbeleid is, hebben we eind oktober vorig jaar een conferentie gehouden over het ouderenbeleid onder de titel Senior city.

De conferentie van de gemeente van afgelopen dinsdag was een goede start van het ouderenbeleid dat we voorstaan. Ruim 80 mensen waren aanwezig, vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorgverleningsorganisaties, bewonersgroepen naast ambtenaren en raadsleden. Ouderen blijven steeds meer zelfstandig wonen. Verzorgingshuizen verdwijnen langzamerhand, alleen verpleeghuizen blijven over voor ouderen die voortdurend zorg nodig hebben. Senioren zullen steeds meer bewust moeten worden dat ze op tijd zorgen dat ze verhuizen naar een levensloop bestendige woning of rekening houden met aanpassingen in hun woning. Interessante voorbeelden waren er van ouderen die zelf het initiatief namen voor groepswonen. Almere heeft goede mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, het gezamenlijk bouwen van gekoppelde woningen die geschikt zijn voor senioren die minder mobiel zijn. Gezamenlijkheid is het antwoord op de hulpvraag. Het van onderaf regelen door senioren zelf is de beste oplossing. Ook het splitsen van eengezinswoningen is een manier om een wijk seniorenproof te maken. Met deze bijeenkomst is een denken op gang gekomen wat wij als CDA graag verder zien uitgroeien.

Deze week was ik woordvoerder bij het onderwerp beschermd wonen op de politieke markt. Beschermd wonen is te onderscheiden van begeleid wonen. Beschermd wonen is het wonen in een instelling omdat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Het gaat hier niet alleen om ouderen maar ook om jongeren met psychische of psychosociale aandoeningen. Er is een terughoudendheid om mensen op te nemen in zorgvoorzieningen. Ik heb aandacht gevraagd voor de relatie met het probleem van verwarde personen die woonoverlast veroorzaken omdat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Verder een pleidooi om vaart te zetten met het geschikt maken van leegstaande kantoren voor al dan niet begeleid wonen. Er kunnen dan meer mensen die wel heel goed (al dan niet onder begeleiding) zelfstandig kunnen wonen uitstromen uit de zorginstellingen.

Verder was ik deze week bij een interessante open tafelronde over de mogelijkheid van beschermd stadsgezicht voor de Regenboogbuurt en verder bij een korte bijeenkomst over een aantal moties naar aanleiding van het bestemmingsplan Muziekwijk.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *