Dualisme in Almere nu echt doorgebroken

week 45

Met een marathonzitting is de begrotingscyclus van de gemeenteraad Almere afgesloten. Donderdag begon de vergadering al in de middag. Er waren dan ook 91 moties en 11 amendementen te behandelen.

Het viel de lokale krant Almere Dichtbij op dat er in de gemeenteraad ‘nauwelijks sprake was van oppositie of coalitie, maar dat de partijen echt naar de voorstellen keken in plaats van naar de politieke kleur.’ In veel gemeenten wordt door de coalitie alles van te voren dicht getimmerd in het verleden was dat in Almere ook nog wel eens het geval. Toen het dualisme bij gemeenten werd ingevoerd is dat in Almere uitbundig omarmd. Ik kan me herinneren dat al bij het begin van het dualisme in 2002 kritische vragen van coalitiepartijen juist door de wethouder van de eigen politieke cultuur werden beantwoord. Maar de praktijk was weerbarstig. Uit angst voor het vallen van het College werden vergaderingen met de coalitiepartijen gehouden om stemgedrag af te stemmen. Het dualisme is nu echt doorgebroken in Almere en dat vind ik een grote winst.

Van de 102 voorstellen, waarvan 32 direct voorgesteld door bewoners via de motiemarkt, zijn er 31 aanvaard. Er zijn 25 moties ingetrokken, meestal omdat het College er al mee bezig is of dat nader onderzoek nodig is. Er zijn 46 moties en amendementen verworpen. Van de 31 aanvaarde moties waren er 10 afkomstig van de motiemarkt. Veel idee├źn van de motiemarkt worden nog geagendeerd zodat die ook verwezenlijkt kunnen worden. Er zijn 4 moties (mede)ingediend door het CDA aangenomen. De moties betroffen 45+ werklozen, mensen in de bijstand, een eerlijker afvalstoffentarief en de Filmwijk als pilotwijk duurzame energie.

Na de drukke maand is er nu eindelijk een week zonder raadsvergadering. Even bijkomen dus.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *