CDA en paardenweiden

week 39

Heel bijzonder als je kunt bereiken dat de verantwoordelijk wethouder je amendement promoot waar hij aanvankelijk ernstige bezwaren tegen had. Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger en in die rol ben ik in de bres gesprongen voor een groep bewoners van de Paradijsvogelweg. En met succes en tot dankbaarheid van de bewoners. Hun paardenweiden worden niet bebouwd en de bewoners zijn in gesprek om de grond aan te kopen zodat hun paarden hier kunnen blijven grazen.

Almere kent een buitengebied met boerderijen en woningen voor mensen met een uit de hand gelopen hobby. Zo wonen er een reeks mensen die achter hun huis een stal hebben en paardenweiden. De grond van de paardenweiden is reservegrond van de gemeente en de bewoners waren bang dat bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold, dat zij de paardenweiden kwijt zouden raken en dat de grond achter hun huis bebouwd zou kunnen worden. Tijdens het reces ben ik bij bewoners van dit kleine paradijsje op bezoek geweest. De ambtelijke reactie op hun zienswijze was voor meerderlei uitleg vatbaar. Na technische vragen bleek dat een koper van de gronden wel degelijk kon bouwen op de grond en dat zou het karakter van het gebied aantasten. Ik wilde een amendement om bebouwing uit te sluiten en de bewoners het voorkeursrecht voor de bewoners te geven bij eventueel aankoop. De gemeente verwerft vaak het voorkeursrecht voor bepaalde gronden, waarom zou een voorkeursrecht voor bewoners niet kunnen. Maar met dat ‘voorkeursrecht voor bewoners’ bracht ik de wethouder en de ambtelijke staf in verwarring. Kon dat wel juridisch? Niemand wist het! Bewoners ten prooi aan jurische haarkloverij, dat was niet wat ik wilde. Ik gaf aan dat ik een tekst zou maken en die voor technische beoordeling aan de betreffende ambtenaar geven. Dit was een succesformule, want nu zag de wethouder wel voordelen in het verkopen van de grond aan de bewoners. Na bezoek aan de Paradijsweg deed hij een warm betoog voor mijn amendement. Het amendement werd met grote meerderheid (32 voor, 6 tegen) aangenomen.

 

Foto: wethouder Tjeerd Herrema bezoekt paardenweiden


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *