Bestemmingsplannen

week 49, 50

Afgelopen twee weken was ik woordvoerder bij de behandeling van drie verschillende bestemmingsplannen. Het zijn lijvige rapporten en veel technische regels. Saaie kost maar het zijn wel belangrijke sturingsmiddelen voor de gemeenteraad. Dat er nogal eens politieke discussies uit voort vloeien heb ik ervaren bij de bestemmingsplannen Stichtse Kant, Staatsliedenbuurt en Vogelhorst. Naast deze bestemmingsplannen heb ik me bezig gehouden met sociale woningbouw in Almere.

Het bestemmingsplan Stichtse Kant Noord leek in eerste instantie nauwelijks politieke discussie te vereisen. Het is voornamelijk een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. Er zat echter een adder onder het gras. In het plan zat nog een reservering van een busbaan waar geen geld voor in de grondexploitatie zit. In 2009 had de raad op voorstel van o.a. het CDA uitgesproken dat in dit gebied geen aparte busbaan nodig was. De bus kon hier makkelijk op de gewone weg, dat scheelt veel geld. De raad heeft nogmaals uitgesproken dat de busbaan geschrapt is.

Bij het bestemmingsplan Staatsliedenwijk kwamen de uitbreidingsplannen van de moskee aan de orde. Er was eerder veel tumult over. Bewoners dachten dat de uitbreiding betekende dat er twee keer zo veel bezoekers komen, terwijl de uitbreiding alleen uitbreiding van de bijzalen betreft. De PVV heeft het vuurtje flink aangewakkerd. Een goed gesprek tussen bewoners en het bestuur van de moskee haalde de kou uit de lucht. Drie weken geleden waren we met de raad op bezoek bij de moskee en hoorde toen van de bewoners dat er een klankbordgroep was gevormd en dat het contact met de moskee weer goed was. Ik vond het mooi om deze verandering te zien. Het moskeebestuur wil met hun uitbreidingsplannen rekening houden met de bewoners: meer afstand tot de woningen. Maar daarvoor moesten ze iets hoger bouwen dan in het ontwerpbestemmingsplan mogelijk zou zijn. Een constructief amendement op initiatief van de PvdA om dit mogelijk te maken hebben we mee ondertekend. Een ruime meerderheid was voor. De PVV liet zich van hun duistere kant zien door met een motie te komen met de strekking dat alle moskees verboden moeten worden.

Almere heeft veel uitbreidingsgebieden terwijl met de crisis de grondverkoop voor woningen sterk gedaald is. De gebieden concurreren met elkaar. Het CDA heeft dit probleem het afgelopen jaar meermalen aan de orde gesteld. Bij de behandeling van het bestemmingsplan voor de villawijk Vogelhorst kwam de angst van bewoners van deze wijk voor concurrentie van uitbreidingsgebied Oosterwold voor de gronduitgifte van het tweede deel van Vogelhorst. Nu richt het landelijke Oosterwold zich op een geheel andere doelgroep. De grond in Oosterwold is veel goedkoper, maar je moet dan zelf het terrein bouwrijp maken, zelf je eigen weg aanleggen en de energietoevoer en rioleringsvoorziening regelen. In een extra bijeenkomst brachten bewoners van Vogelhorst naar voren dat handige projectontwikkelaars in het gat gesprongen zouden zijn en oneigenlijk gebruik maken van de grond. In januari zullen we deze problematiek bespreken met de wethouder.

We hebben een motie op initiatief van Leefbaar Almere mede-ingediend, waarin aangedrongen wordt om op creatieve wijze een inspanning te verrichten voor meer sociale huurwoningen met een lage tot zeer lage huur. Een wijziging van huisvestingverordening kwam de laatste week aan de orde.

Foto: uitbreidingsgebied Oosterwold


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *