Afschuw

Een hele korte bijdrage had ik afgelopen donderdagavond op de Politieke markt in Almere met betrekking tot een PVV amendement: ‘Het CDA distantieert zich van de tekst van het amendement en ik wil er geen woorden aan vuil maken’. Het is diep triest als mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof of afkomst, mensen die alles kwijt zijn, die uit een levensbedreigende situatie komen, dat die mensen ‘nepvluchtelingen’ genoemd worden in een amendement van de PVV.

De PVV probeert regelmatig met provocerende teksten de aandacht op zichzelf te vestigen. Dit keer ging het over de aanjaaggelden wonen. Met hun voorstel willen ze geen constructieve bijdrage leveren, maar alleen maar inspelen op angstgevoelens van bewoners. De suggestieve titel van het amendement ‘Statushouders er uit’ was blijkbaar niet genoeg. Asielzoekers die na onderzoek definitief toegelaten worden in Nederland worden ‘nepvluchtelingen’ genoemd. Geen enkele partij geeft steun aan het voorstel maar dat maakt niet uit. Het gaat alleen om publiciteit. Landelijk heeft de PVV de ontzetting over de erbarmelijke toestanden bij vluchtelingen in de publieke opinie doen veranderen in onlustgevoelens. De foto van het aangespoelde bootvluchtelingetje is allang weer vergeten.

Het is lastig om een goede houding te bepalen tegenover de propaganda van de PVV. Elke partij worstelt er mee wat de beste tactiek is. Moet je wegblijven uit protest? Moet je op argumenten strijd voeren? Afgelopen donderdag zag je verschillende tactieken. De ene partij wilde vooral de onjuistheden aan de kaak stellen. Het is onjuist dat statushouders voorrang krijgen bij de woningtoedeling. Het is een onjuiste voorstelling dat statushouders de meeste woningen toegewezen krijgen. Minder dan 4% van de toegewezen woningen in Almere gaan naar statushouders. Het is echter heel moeilijk discusseren met een partij die bijzonder creatief om gaat met getallen. De ChristenUnie ging de partij inhoudelijk bestrijden. Een hele goede bijdrage van fractieassistent Marcel Benard. Het nadeel is echter dat de PVV reageert met een omdraaiing van zijn woorden en weer een podium krijgt voor haar ideeen. Het is een manier van agendasetting. Als je het maar vaak genoeg hebt over misstanden bij asielzoekers en vluchtelingen hebt, dan gaan mensen geloven dat er echt wat aan de hand is.

Deze keer heb ik namens het CDA er voor gekozen om niet in te gaan op deze manier van publiciteit zoeken van de PVV. Daar kiezen we niet altijd voor. Het is een valkuil om uit protest tegen de PVV, geen voelhorens te hebben voor als er echt wat aan de hand is zoals bij de aanrandingen in Keulen en de verkrachtingsgevallen in Almere. En wanneer haatpredikers uitgenodigd worden door een moskee, dan moet je daar wel stelling tegen nemen.

 

Foto: deze foto is al weer vergeten

 


Reacties

Afschuw — 4 reacties

 1. Ik ben van mening dat we de PVV moeten bestrijden met hun eigen manier van aanvallen. Ze gaan voor de straatvechterij, dat kan het CDA ook, heeft niets te maken met er boven staan, dat wordt steeds moeilijker. Gewoon cijfers geven, mee om de oren slaan, en dan die cijfers steeds publiceren en die afzetten tegenover de PVV.

  Een voorbeeld, ze roepen uit de euro. Nou weten we hoeveel rente we minder op de staatsschuld betalen. Nu ongeveer 4%. Op 450 miljard is dat een heel hoog verschil. Te weten zo een 14,5 miljard. Die hadden we anders gewoon moet heffen als belasting. Door de lage rente ivm euro betalen wee geen 11 % rente op onze hypotheek maar gemiddeld 4% onze in en export is stukken goedkoper gewoon door het wegvallen van inklarings kosten en belasting. Ja die werden echt doorberekend in de eind prijs.

  Over vluchtelingen. Als iedere gemeente 1% van hun bevolking opneemt als vluchteling, waar hebben we het dan over. Op elke honderd inwoners een vluchteling, kun je er over het land 170.000 kwijt. En ja we hebben leegloop in de krimpregios’s daarvoor is het goed. Zijn huizen, schoolgebouwen, voorzieningen en kunnen we ze opleiden om straks weer terug te gaan naar het land van herkomst om dat weer op te bouwen. Kjk dan heeft iedereen een normaal bestaan. En de schreeuwers hebben geen idee van dit soort getallen, net zo als de meeste van de pvv.

 2. Stel nu eens dat beiden gelijk hebben, dus echte vluchtelingen en gelukzoekers? Zoek naar de balans voor het probleem en verschuil je niet achter het zoveelste blog. Er word geschreven, maar niets gedaan. De politiek, ongeacht kleur en standpunt, doet af bij de kiezer. De burger boeit niet wie wat zegt en zoekt naar oplossingen. Denk daar eens meer over na.

  • Hoe zo niets doen? Hoe zo verschuilen achter een blog? Lees wat Buma voor oplossingen aandraagt waarbij hij een duidelijke balans zoekt:
   https://www.facebook.com/sybrandbumacda/posts/1123418544358799
   En wat betreft Almere: onze wethouder spant zich in voor een goede opvang. De raad is voortdurend bezig voor veiligheid en vluchtelingen.
   En wat betreft voldoende sociale woningen dat centraal stond bij de bijeenkomst die aanleiding was voor de blog: ik ben vandaag nog meegeweest op de tocht in Almere om te kijken hoe kantoren omgebouwd kunnen worden tot aantrekkelijke woningen voor Almeerders uit alle doelgroepen. Ook voor statushouders moet gezorgd worden, maar niet met voorrang op Almeerders. Overigens worden van de opgeleverde woningen minder dan 4% gebruikt voor statushouders. Van verdringer van Almeerders door statushouders zoals de PVV stelt is geen sprake.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *