Duizelingwekkend

week 47

Het boeiende van raadslid zijn in Almere is dat je in een week ongelooflijk veel ervaringen opdoet. Deze week ben ik in duizelingwekkende vaart geconfronteerd met achtereenvolgens bewonersinitiatieven in Almere Stad West, het beleid met betrekking tot de vele grondexploitaties in Almere, brainstormen over ouderenbeleid, een ronde tafelgesprek over de matige aansluiting van het MBO op het bedrijfsleven, een ronde tafel gesprek over de (on)eerlijke concurrentie en bestemmingsplannen en last but not least een werkbezoek aan de publieksdienst (call centrum, burgerzaken en de afdeling belasting).

Ja, als ik zo overzie: een lange en bonte lijst van onderwerpen. Ik merk dat de meeste mensen denken dat het raadswerk een dagtaak is. Nee dus, ik doe het raadswerk in mijn ‘vrije tijd’  naast een drukke baan . De gemeenteraad gaat over de grote lijnen van het beleid, de politieke keuzes en niet over de details van de uitvoering van het beleid. Je kunt je als raadslid vastbijten in een paar thema’s en dat doe ik ook wel. Maar daarnaast wil ik graag over alle beleidsterreinen wat af weten. Ik ben een allrounder, dus geef ik me op voor veel conferenties en werkbezoeken.

De vorige zaterdag was er een raadsbezoek aan acht projecten in stadsdeel Almere Stad West. De gebiedsmanager nam ons mee naar een reeks bewonersinitiatieven die door de gemeente ondersteund worden. In Stedenwijk Zuid zijn bewoners zijn actief voor het groen houden van het gedeelte bij de afslag van de A6. In het gebied woont ook een architect (Rene van Zuuk) en die heeft een alternatief plan voor het gebied gemaakt. Het Arnhemplein was een plek wat er verslonst uit zag en dat leidt tot verloedering, vandalisme en sociale onveiligheid. Het plein is nu omgezet in een ‘parel van ontmoeting’ . Je kunt het bekijken op de website van Ons Stedenwijk. Samen met bewoners kun je verloedering dus heel goed tegen gaan. Bij Echnaton, een school voor voortgezet onderwijs, is een actief en gezond schoolplein aangelegd. Het is een onderdeel van een breed plan om het overgewicht bij jongeren tegen te gaan in de wijk. Een ander schitterend project is het Serviceteam Stedenwijk, waar enthousiaste wijkbewoners samen met mensen met een verstandelijke beperking de wijk mooier en schoner maken. Dezelfde wijkbewoners zijn ook actief in Ontmoetingscentrum de Wijkhoek. In de Staatsliedenwijk werden we in de moskee ontvangen door zowel wijkbewoners als het bestuur van de moskee. Bewoners en moskeebewoners stonden een maand geleden nog lijnrecht tegenover elkaar. Maar het is gelukt om beide partijen bij elkaar in gesprek te krijgen. Onvoorstelbaar dat er in een maand tijd zoveel kan veranderen. Een park in de Kruidenwijk heeft een nieuwe naam gekregen: Koggepark. De kogge, een boot uit de Middeleeuwen die bij de aanleg van Kruidenwijk is opgegraven staat hier centraal. Bij deze projecten blijkt dat het staat of valt met de aanwezigheid van een zeer enthousiaste bewoner die het project trekt en heel veel tijd er in steekt. Aan het eind van de middag zijn we rondgeleid door de Beheergroep Bewoners Beatrixpark, een project wat al lang bestaat in het centrale park in Almere.

Dinsdagavond ontvingen we ambtenaar Lex Dijkstra die zijn vrije avond opofferde om ons de problematiek van de grondexploitaties haarfijn uit te leggen. De gemeente Almere heeft een heel capabele afdeling Financiën die sterk is op risicobeheersing.

Woensdagavond was er de Algemene LedenVergadering van de Almeerse CDA-afdeling. Thema van de avond: Ouderenbeleid. Onze eigen wethouder Froukje de Jonge bracht de verbanden aan met het armoedebeleid en het beleid met betrekking tot de 45plus werkloosheid. Tweede Kamerlid Pieter Heerma ging met ons het gesprek aan over het integraal ouderenbeleid. Er zijn bouwstenen gelegd die de fractie kan gebruiken.

Donderdagavond op de politieke markt was ik aanwezig bij twee ronde tafel gesprekken. De eerste betrof de aansluiting tussen het MBO onderwijs en het bedrijfsleven. Veel draait om goede contacten tussen mensen uit het onderwijsveld en de bedrijfsmensen. Wat mij zorgen baart is dat het Almeerse voortgezet onderwijs door de bezuinigingen de techniek-poot laat vallen. Bezinning is nodig hoe we techniek-onderwijs kunnen stimuleren in Almere. Een andere ronde tafel ging over hoe je omgaan met bezwaren van ondernemers die zeggen dat we met bestemmingsplannen teveel concurrentie creëren. Vrijwel alle partijen waren het overeens dat de gemeente uiterst voorzichtig moet zijn om de concurrentie te beïnvloeden. Overigens komen bedrijven vaak pas in het geweer als het bestemmingsplan er al is en vestigingsvergunningen worden aangevraagd.

Op vrijdag was ik bij een werkbezoek in het Stadhuis aan het Klanten Contact Centrum, de balie Burgerzaken en de afdeling belastingen en heffingen. Samen vallen deze afdelingen onder de Publieksdienst waar ook een aantal ambtenaren werken die voortdurend bezig zijn om plannen te maken om de dienstverlening van het gemeentelijk apparaat te verbeteren.

Door al deze bezoeken heb ik tenminste drie zorgen minder. Bij de Publieksdienst houden ze nu ook de afhandeling van de vragen van burgers bij andere afdelingen bij. Ik had eerder veel signalen dat veel burgers gefrustreerd werden doordat met hun vragen en meldingen door sommige afdelingen niet goed afgehandeld werden. Bij het bezoek aan de moskee in Staatsliedenwijk zag ik dat de problemen die bewoners met de uitbreiding van de moskee als sneeuw voor de zon zijn verdwenen door goede gesprekken over en weer. En ten derde door het gesprek op de fractievergadering met betrokken ambtenaar ben ik overtuigd dat we op de goede weg zitten met de risicobeheersing van de grondexploitaties.

Een goede oogst van deze week. Overigens heb ik tussen de bedrijven door mij heerlijk vermaakt met het boek De Klepperridder van Evert van Ginkel, een mooi boek gebaseerd op de vondst van de Kogge in Kruidenwijk (zie de foto bij dit artikel)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *