‘Zijn er niet belangrijker zaken dan houtrookoverlast?’

In het reces heb ik namens het CDA schriftelijke vragen gesteld over de ernstige overlast die mensen met longziekte ervaren van buren met houtkachels die de rook niet goed afvoeren. Af en toe krijgen we noodkreten van bewoners die elk kiertje in een woning moeten afplakken om te voorkomen dat hun hele huis door rook onleefbaar wordt. In de schriftelijke vragen hebben we geen namen of details vermeld over de situatie van bewoners om de relatie met de buren niet nog slechter te maken dan die al is. Het CDA is van mening dat overlast vooral opgelost moet worden in goed overleg en zo nodig met bemiddeling via een mediator.

Via twitter en mail kregen we veel positieve reacties uit heel het land naar aanleiding van onze schriftelijke vragen. Volgens het Longfonds en de GGD Noord Nederland zijn er door de sterke toename van de houtkachels steeds meer mensen met longziekten die gezondheidsproblemen ervaren door stookgedrag in hun omgeving. We kregen ook reacties van mensen die niet begrepen dat we ons niet met ‘belangrijker zaken’ bezig hielden. Nu is de houtrookoverlast maar één van de vele zaken waar we ons bezig houden. En het is beslist niet zo dat wij het verbieden van barbeque’s, open haarden en houtkachels voor staan. Ik begrijp de verdedigende houding van sommige mensen. Ze zijn bang dat met regels leuke barbecues en sfeer verwarming verboden worden. De kwestie van houtrookoverlast levert veel discussie op. Zo ook op het VNG congres van 7/8 mei van dit jaar waar een motie aan de orde kwam om duidelijke regels om houtstookoverlast tegen te gaan. De burgemeester van Goes fulmineerde in een blog over de motie. Toen hij veel reacties kreeg van longpatienten bond hij in en bood hij verontschuldigingen aan. Tja, pas als je de wanhopige verhalen van longpatienten hoort, besef je de ernst van de zaak.

De klachten over overlast gaan minder over barbecues en open haarden als over houtkachels. Het seizoen van barbecuen is maar kort en open haarden worden alleen af en toe aangestoken voor de gezelligheid. Houtkachels worden voor een grotere periode van het jaar gebruikt. Oude slecht functionerende houtkachels gecombineerd met een slechte afvoer (soms een afvoer op schouderhoogte) veroorzaken veel ellende. Tot 2004 had Nederland een type keurmerk voor houtkachels. Vanwege Europese concurrentieregels werd dit opgeheven. Vergaande eisen stellen aan efficiëntie en uitstoot kan echter wel degelijk zo bewijst Duitsland waar de eisen veel strenger zijn dan in Nederland (zie rapport Koppejan) Zo zijn er in Nederland geen beperkende eisen voor de uitstoot van fijnstof door de kachels, terwijl de uitstoot van fijn stof volgens GGD Noord Nederland maar liefst tien keer hoger is dan de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidorganisatie. Er zijn ondertussen wel houtkachels te koop met een hoog rendement en een lage uitstoot van fijn stof. Het is dus zaak dat de Nederlandse regering strengere eisen stelt aan de kachels. Voor de eigenaars van oude houtkachels is het nuttig om tot vervanging over te gaan, want moderne kachels zijn aanmerkelijk efficiënter en dus goedkoper in gebruik. De lucht binnenshuis wordt ook veel schoner door gebruik van een nieuwe kachel.

Wat kan een gemeente doen als er ernstige overlast is en buurtbemiddeling wordt afgewezen door één van de partijen? De woningwet heeft een bepaling dat hinder door rook verboden is. De handhaving is beperkt door het gebrek aan landelijke normen. Vandaar dat op het VNG congres door een aantal gemeenten aangedrongen is op betere regelgeving. Het CDA wil onderzoeken wat er lokaal mogelijk is voor de meest extreme gevallen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *