Wind en Floriade

week 4

Afgelopen donderdag was ik woordvoerder voor het CDA op de Politieke Markt bij de onderwerpen Windpark Pampus en de Bomenkap Floriade.

Er komen 9 windmolens in Almere op een lokatie ver van huizen in Almere Pampus zodat niemand er last van kan hebben. Bewoners zijn geraadpleegd en konden met een 3-d bril zien wat het ruimtelijk effect is. Veel mensen die eerst negatief waren, stelden hun mening bij na het kijken met de 3-d bril: de windmolen zie je niet door de bomenrij. Vrijwel alle partijen waren voor. Een kwart van de huishoudens kan met deze molens van energie worden voorzien. In het project participeert ook een lokaal initiatief Almeerse Wind dat 2 windmolens geadopteerd heeft. De vertegenwoordiger van Almeerse Wind wist te vertellen dat met de windmolens meer energie wordt opgewekt dan 30000 zonnepanelen. Windenergie heeft dus naast zonne-energie kansen.

Een geheel ander onderwerp was de Bomenkap Floriade. Een deel van de bomen op het Vogeleiland worden gekapt voor het gereed maken van de Floriade. Een groep bewoners is daar erg ongerust over. Nu is er veel inspraak geweest over de wijze van inrichting en dat heeft tot gevolg gehad dat de oudste bomen van Almere bewaard blijven en er ook een groene uitstraling richting Filmwijk blijft. Een deel van de bomen verdwijnt omdat deze op omvallen staan. Het bos op het Vogeleiland is nooit onderhouden omdat er toch niemand kwam. Nu dat gaat veranderen moeten er de slechte bomen gekapt worden en aan een kant worden bomen gekapt om plaats te maken voor activiteiten van de Floriade. Op andere plaatsen in het Floriade zullen juist weer bomen geplant worden. Veel bewoners zijn bezorgd omdat er voor de verbreding van de A6 veel bomen zijn gekapt. Dit kappen van bomen was niet te voorkomen en heeft niet met de Floriade te maken. Vanwege de boswet wordt het kappen van bomen gecompenseerd door het planten van bomen elders. Naast de groep bewoners die gewoon tegen de Floriade zijn en alle mogelijkheden aanwendt om te ageren, is er een grotere groep die zich minder roert maar voorstander is van de Floriade en positief kritisch is. Deze groep heeft zich ingezet voor de groene uitstraling van het Vogeleiland. De laatste groep is wel bezorgd of hun aanpassing die ze via een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend hebben, niet onmogelijk gemaakt wordt door de bomenkap. Ik heb de wethouder opgeroepen om in gesprek te gaan met deze bewoners. Dat heeft de wethouder beloofd en meteen na de vergadering werd door de directeur Floriade al contacten gelegd.

 

Foto: lokatie Windpark Pampus (bron website gemeente Almere)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *