Weekjournaal

Een succesvolle avond

Week 12-13 Afgelopen donderdag had ik een succesvolle avond. Het amendement dat ik ingediend heb namens het CDA werd unaniem aangenomen. Met dit amendement wordt voorkomen dat glastuinbouwers met onnodige regels worden opgezadeld. Op dezelfde avond kwam het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA)aan de orde waarin drie projecten opgenomen zijn … »» meer

Onderzoek naar stoppen als je niet wilt stoppen?

week 9-11 Moet de volggroep Floriade een onderzoek doen naar de kosten van het stoppen met de Floriade terwijl de gemeenteraad helemaal niet wil stoppen? Dat was de hamvraag van deze twee weken.Daarnaast kwam het bestemmingsplan Buitenvaart en de toekomst van het glastuinbouwgebied uitgebreid aan de orde op de politieke … »» meer