Vrijgevigheid met geld van anderen?

 

week 39

In St Maarten is een flinke ramp en vrijgevigheid om hulp te financieren is natuurlijk te waarderen. Maar moet de gemeente dat ook doen met gemeenschapsgeld dat niet bedoeld is daarvoor? Een discussie of de gemeente geld moet geven voor rampen heb ik al twee keer eerder mee gemaakt in de raad. De raad heeft tot tweemaal toe met een motie uitgesproken dat dit geen gemeentelijke taak is. En nu kwam er deze week weer verzoek van drie partijen aan de orde om geld te geven aan noodhulp voor St Maarten. Het CDA vond dit in strijd met het afsprakenkader. Gaan we ook geld als gemeente geven als er een aardbevingsramp in Groningen is? Dit is toch een zaak van de landelijke regering en er kan in dat geval verwacht worden dat de Gasunie een vergoeding geeft. Natuurlijk is Almere solidair met Groningen. We werken aan een stad zonder aardgas, omdat als we aardbevingen willen voorkomen we ook moeten stoppen met de aardgaswinning. Natuurlijk zijn we solidair met St Maarten, maar het is onze taak niet om geld van de gemeente daarvoor te gebruiken. Voor de regering is het een andere zaak omdat St Maarten nog steeds een deel van het Koninkrijk is. Gelukkig werd het standpunt dat ik vertolkte gedeeld door de meeste andere partijen.

Hoe ga je om met speed pedelecs nu door Europese richtlijn beschouwd worden als brommers en daarom verplicht worden om op de rijbaan te rijden? Bij de behandeling op de politieke markt bleek dat de minister met de maatregel in haar maag zit. Ze gaat praten met Almere over de bijzondere situatie in Almere met gescheiden verkeersstructuur. D66 heeft voorgesteld om de speed pedelecs voorlopig te gedogen op het fietspad, onder voorwaarde dat ze niet harder dan 25 km/uur gaan. Het CDA is in de regel niet voor gedogen, maar nu wel omdat het om een tijdelijke kwestie gaat en er ongewenste onveilige situaties mee voorkomen worden.

Het derde onderwerp waarover ik deze week het woord voerde ging over de omgevingsvergunning voor het bedrijf Vijfhoek. De vergunning gaat over het vervangen van een betonmortelcentrale, waar niets mis mee is. Maar bewoners bij de Blocq van Kuffeler en ook enkele partijen denken dat er een relatie is met de overslaglocatie aan het Markermeer waar nog een vergunning wordt ingediend. De wethouder was overtuigend in het antwoord dat de vervanging van de betonmortelcentrale er los van staat.

Deze week was ik ook op werkbezoek bij de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. Veel respect voor dit team dat er werkt. Het doet je wat: mensen die een opstapeling van problemen kennen. Maar de mensen die er werken hebben voldoening in hun werk, ze zien vooruitgang al gaat het met hele kleine stapjes.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *