Voorhangprocedure en coffeeshops

week 38

Coffeeshops, bestemmingsplannen, ICT. In een raadsweek houd ik me vaak met uiteenlopende onderwerpen bezig. Ik heb afgelopen week schriftelijke vragen gesteld, voor het eerst in de historie van de raad gebruik gemaakt van de zogenaamde voorhangprocedure en kritische vragen gesteld aan de rekenkamercommissie.

De coffeeshops in Almere Stad zijn in twee jaar tijd maar één keer gecontroleerd op de aanwezigheid van minderjarigen. In de coffeeshop in Almere Haven is de laatste twee jaar nog niet gecontroleerd. De pakkans is dan wel heel erg laag. Dan kun je nog zulke strenge regels hebben, van handhaving komt dan niet zoveel terecht. Namens het CDA heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het College.

De gemeenteraad heeft in 2009 besloten om beslissingen over afwijking van bestemmingsplannen te delegeren aan het College, onder voorwaarde van een voorhangprocedure. De voorhangprocedure houdt in dat de raad kan tijdens de inzagelegging de wijziging agenderen voor bespreking. Namens de CDA fractie heb ik gebruik gemaakt van deze mogelijkheid met betrekking tot een voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van een vergunning voor een partycentrum in Almere Buiten. Het blijkt een primeur te zijn: de eerste keer in de ruim 6 jaar dat gebruik gemaakt wordt van de voorhangprocedure. Meestal gaat het om kleine wijzigingen. Maar een partycentrum voor 800 bezoekers kan impact hebben op de omgeving. Voor de agendering hadden we ondersteuning nodig van 8 raadsleden, dat lukte met hulp van PvdA, CU en AP/OPA . We wilden weten of omwonenden voldoende betrokken zijn bij het plan. De wethouder had een goed verhaal. Tientallen bewoners waren af gekomen op de inloopavond, maar geen enkele bewoner vond het nodig om een zienswijze in te dienen. Ook nu bij bespreking geen enkele inspreker. Het was echter wel opmerkelijk dat na de bespreking een eigenaar van een concurrerend partycentrum de raadsleden toe wilde spreken, Waarom hij niet de mogelijkheid van inspreken gekozen had was een raadsel.

Deze week zat ik ook bij het vervolg van de technische bespreking van het rekenkamerrapport ICT. Direct antwoord geven op mijn kritische vragen over de werkwijze (zie week 37) was blijkbaar moeilijk. Uiteindelijk bij doorvragen bleek dat tijdgebrek de reden was om de reactie van het College niet te becommentariëren.

Afgelopen dinsdagavond hebben we ons als fractie laten coachen door een ervaren oud-bestuurder. Goed om onze werkwijze en aandachtspunten eens goed door te lichten. Leuk was het om de fractiekamer een nieuw gezicht te geven met een aantal andere uitgeleende schilderijen van een plaatselijk kunstenaar.

Foto: Steffen Buikema met zijn schilderijen in de fractiekamer


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *