Aantal sociale huurwoningen neemt snel toe

week 6 Het CDA heeft de laatste jaren steeds zorgen geuit over het aantal sociale huurwoningen en met name over het aantal in de goedkoopste categorie. Er is een toenemende vraag naar kleine goedkope woningen. Almere heeft vooral veel gezinswoningen en in de crisisperiode is weinig bijgebouwd. In het coalitieakkoord … »» meer