Moties van de motiemarkt

week 26-30 De laatste weken voor het reces heb ik me bezig gehouden met een reeks van onderwerpen: instellen Volggroep Floriade, oprichting Floriade BV, bestemmingsplan Oosterwold, debat Energiefonds, veiligheid in de bus, maar vooral met de moties naar aanleiding van de voorjaarsnota. Het laten indienen van ideeën voor moties door … »» meer

Motiemarkt groot succes

week 43 en 44 Het experiment de motiemarkt blijkt een geweldig succes te zijn. Maar liefst 120 ideeën van bewoners leverde 40 moties op en veel vervolgafspraken met raadsleden. Almere heeft een reputatie op het gebied van vernieuwende bestuurlijke experimenten. De Politieke Markt heeft naam gemaakt in het hele land. … »» meer