Een succesvolle avond

Week 12-13 Afgelopen donderdag had ik een succesvolle avond. Het amendement dat ik ingediend heb namens het CDA werd unaniem aangenomen. Met dit amendement wordt voorkomen dat glastuinbouwers met onnodige regels worden opgezadeld. Op dezelfde avond kwam het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA)aan de orde waarin drie projecten opgenomen zijn … »» meer