Onderzoek naar stoppen als je niet wilt stoppen?

week 9-11 Moet de volggroep Floriade een onderzoek doen naar de kosten van het stoppen met de Floriade terwijl de gemeenteraad helemaal niet wil stoppen? Dat was de hamvraag van deze twee weken.Daarnaast kwam het bestemmingsplan Buitenvaart en de toekomst van het glastuinbouwgebied uitgebreid aan de orde op de politieke … »» meer

Floriade, internationals, kanjertraining en containerwoningen

week 7 en 8 Het plan van aanpak van de volggroep Floriade verdient complimenten. Niet alleen het CDA uitte complimenten, maar ook partijen die het eerst helemaal niet zagen zitten. Verdere onderwerpen die me bezig hielden deze twee weken: vestiging van internationaal werkende bedrijven, een werkbezoek Kanjertraining en de bezwaren … »» meer