Floriade, internationals, kanjertraining en containerwoningen

week 7 en 8 Het plan van aanpak van de volggroep Floriade verdient complimenten. Niet alleen het CDA uitte complimenten, maar ook partijen die het eerst helemaal niet zagen zitten. Verdere onderwerpen die me bezig hielden deze twee weken: vestiging van internationaal werkende bedrijven, een werkbezoek Kanjertraining en de bezwaren … »» meer