Rekenkamerrapport ICT-vernieuwing

week 37

Afgelopen week heb ik me bezig gehouden met het rekenkamerrapport Vernieuwing ICT. De verandering van ICT-leverancier duurde 19 maanden in plaats van 6 maanden en kostte meer dan twee keer zoveel. Daarom heeft de raad bij motie medeondertekend door het CDA gevraagd om een rekenkameronderzoek.

Het rekenkamerrapport is kritisch. De voorbereiding en start van het ICT-project was slecht. Er was onvoldoende ‘kritische reflectie en realisme ten aanzien van de verwachtingen en mogelijkheden’. De sturing en uitvoering was slecht, hoewel later wel goed ingegrepen werd. Ook de nieuwe en oude leverancier is het een en ander te wijten volgens het rapport. Afgelopen donderdag waren we in de gelegenheid om de rekenkamercommissie en het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, te bevragen. Het betreft nu nog technische vragen, de politieke vragen komen later aan de orde.

Aan het eind is een uitgebreide reactie opgenomen van het college op het rapport. Het is gebruikelijk dat de reactie van het college zonder commentaar aan het eind van het rapport wordt toegevoegd. Dat is over het algemeen een goede werkwijze. Immers er zullen altijd interpretatieverschillen zijn en dan is reactie op reactie niet zinvol. Ik heb op de Politieke Markt gezegd dat ik het in dit geval toch geen goede werkwijze vindt. Ik heb heel wat rekenkamerrapporten gelezen, maar nog nooit bevatte de reactie van het College zoveel fundamentele kritiek, zelfs over feitelijkheden. Ik begrijp niet dat dit niet al bij het onderzoek gebleken is. Het rapport had dat dan mee moeten nemen en er op moeten reageren. Dat is niet gebeurd. Toen de commissie de zeer uitgebreide reactie van het College kregen, hadden ze weer aan de onderzoektafel moeten gaan zitten. Want zolang er onduidelijkheden blijven is het werk niet gereed. Er was onvoldoende tijd in de vergadering, dus de beantwoording van mijn vraag krijg ik volgende week. De commissie heeft de tijd om een goed antwoord voor te bereiden.

Donderdag was ik ook bij de bijeenkomst met gemeentesecretaris Anja Groothuis over de cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat. Om deze bijeenkomst was gevraagd naar aanleiding van de behandeling van de nota Wijkgericht werken. Ik had geen behoefte aan de ondervraging van de gemeentesecretaris en heb dan ook geen vragen gesteld. De partijen die aanvankelijk veel twijfels over de cultuuromslag hadden, waren nu wel erg snel tevreden gesteld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *