Floriade, internationals, kanjertraining en containerwoningen

week 7 en 8 Het plan van aanpak van de volggroep Floriade verdient complimenten. Niet alleen het CDA uitte complimenten, maar ook partijen die het eerst helemaal niet zagen zitten. Verdere onderwerpen die me bezig hielden deze twee weken: vestiging van internationaal werkende bedrijven, een werkbezoek Kanjertraining en de bezwaren … »» meer

Aantal sociale huurwoningen neemt snel toe

week 6 Het CDA heeft de laatste jaren steeds zorgen geuit over het aantal sociale huurwoningen en met name over het aantal in de goedkoopste categorie. Er is een toenemende vraag naar kleine goedkope woningen. Almere heeft vooral veel gezinswoningen en in de crisisperiode is weinig bijgebouwd. In het coalitieakkoord … »» meer