Moties van de motiemarkt

week 26-30

De laatste weken voor het reces heb ik me bezig gehouden met een reeks van onderwerpen: instellen Volggroep Floriade, oprichting Floriade BV, bestemmingsplan Oosterwold, debat Energiefonds, veiligheid in de bus, maar vooral met de moties naar aanleiding van de voorjaarsnota.

Het laten indienen van ideeën voor moties door bewoners via een motiemarkt was vorig jaar een groot succes en is daarom dit jaar herhaald. Het CDA heeft 10 van die ideeën geadopteerd en daarvoor 10 moties ingediend al dan niet samen met andere fracties. Eén motie werd met veel partijen ingediend. Dat was een motie afkomstig van Stichting Wensjes. Stichting Wensjes wilde geld om een beeld te kunnen plaatsen in de Vlindertuin als monument voor alle te vroeg geboren kinderen. Kinderen die voor de 24e week geboren zijn en overleden zijn, worden niet erkend. Bij het monument kunnen ouders hun kindje herdenken. Prachtig dat deze motie met algemene stemmen aangenomen werd.

Een andere motie die met veel partijen werd ingediend is een motie voor een Inclusie agenda. Met inclusie wordt bedoeld dat toegankelijkheid voor mensen met een handicap in gebouwen van bijvoorbeeld onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Als voorbeeld noemt motie de inrichting van de hal in het stadhuis waar de balie erg hoog is. We hadden als CDA al eerder de gedachte om een voorstel in te dienen om alle openbare gebouwen te testen op toegankelijkheid voor gehandicapten. De motie is met grote meerderheid aanvaard, waardoor het College voor april 2017 een voorstel zal doen voor de Almeerste Inclusie Agenda.

Een aantal moties die het CDA ingediend heeft, gebaseerd op ideeën van bewoners(groepen) haalden het niet. Dat betekent niet altijd dat er niets met het idee gebeurt. Vaak heeft het College aangegeven op een andere manier er mee bezig te zijn. Een motie over Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) hebben we ingetrokken omdat we samen met de PvdA een rondetafel gesprek willen organiseren met de JVSA. De jongeren willen zich inzetten voor de veiligheid van het stadshart. Door eerst een gesprek te organiseren met deze club kunnen we meer draagvlak creeeren voor hun voorstel.

Een belangrijke motie die we samen met de ChristenUnie hebben ingediend is aangenomen. In de motie wordt uitgesproken dat er een goede terugkoppeling moet komen naar de bewoners die het idee naar voren hebben gebracht.

Foto: Wensjes Almere, bij inwijding Vlindertuin Inaya


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *