Lokale vergrijzing

week 15 2015 Afgelopen donderdag ging ik met de gemeenteraad op pad in mijn eigen stadsdeel: Almere Stad Oost. Het gebiedskantoor is op loopafstand van mijn huis in de Filmwijk. Bij het inleidend verhaal kwam al meteen het tekort aan levensloopbestendige woningen in dit stadsdeel aan de orde. Hoe gaan we om met de vergrijzing in Almere?

De vergrijzing in Almere gaat in de komende decennia veel sneller dan in de rest van Nederland. Maar voordat we verder discusieren: op de fiets door het stadsdeel naar de Waterwijk: het Huis van de Wijk. In een leegstaande basisschool is een woonkamer voor de buurt ingericht. Door de snelle groei van Almere vanaf de tachtiger jaren is de levensopbouw in Almere eenzijdig. De Waterwijk is een wijk die een groot percentage 50-plussers heeft. Hoe dat komt, daar weet ik alles van. Ik ben zelf met mijn vrouw in 1984 in de Waterwijk komen wonen. Een jaar later kwam ons eerste kind en dat was niet de enige in de buurt. Een lokale babyboom kwam er. Overal zandbakken en wipkippen. Later kwamen pas de voetbalveldjes. In drie jaar tijd is de hele Waterwijk volgebouwd met gezinswoningen, bijna alleen rijtjeswoningen met de slaapkamers op de eerste verdieping. Geen levensloopbestendige woningen. De Waterwijk is met Waterwijk Seniorproof een (thematisch) focusgebied: een experiment dus voor de rest van de stad. Zie de startnotitie. Hoe ga je om met deze vergrijzing. Ouderen willen niet graag verhuizen. Liefst helemaal niet, maar als het perse moet, dan toch niet te ver uit de buurt. Moet je dan seniorenwoningen bouwen op de beperkte kleine overgebleven plekjes? Wat mij betreft nooit. In Waterwijk zijn meer dan elders al open plekken opgevuld met starterswoningen. En moet je in vergrijzende buurten juist seniorenwoningen bouwen met het risico dat er nog meer senioren komen en de wijk nog eenzijdiger wordt qua levensopbouw? Bouw die woningen in Poort of andere groeigebieden zodat daar de levensopbouw minder eenzijdiger wordt. En nu de groei van Almere met de crisis sterk achter blijft, bouwen we al op te veel fronten. We krijgen al te veel problemen met al die grondexploitatiebegrotingen.  Moeten we nog meer concurreren met ons zelf?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *