Kennen we België wel?

Nu Oranje niet meedoet, gaat alle steun naar Rood’, een ogenschijnlijk vreemde uitspraak van premier Rutte onlangs in een toespraak voor het Vlaamse parlement in Brussel. Nederlanders die voor het Belgisch elftal zijn? Rutte die als eerste buitenlandse premier het Vlaamse parlement toespreekt? Gaat het toch nog wat worden tussen België en Nederland? De Belgen zullen sceptisch zijn. Tot nu toe kwam de liefde van één kant. Weten Nederlanders wel iets over de zuiderburen?

In 1989 was ik met mijn vrouw een paar dagen in Gent. Op een avond zou het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd spelen tegen Duitsland om zich te kwalificeren voor het WK van 1990. In het goedkope hotel hadden we geen TV op de kamer. Ik ging maar eens kijken of ergens een mogelijkheid was om de wedstrijd te bekijken. Toen ik in de gelagkamer kwam was ik stomverbaasd: het was bomvol met lokale Belgen. Toen Duitsland 0-1 scoorde, gaf de enige Duitser in de zaal een klein hoeraatje. De rest van de zaal was in rouwstemming totdat Van Basten vlak voor tijd 1-1 scoorde. Het dak ging er af. Ik heb zelden zo’n feeststemming gezien. Vanwaar die vreugde voor het buurland?

Schokkend

De Vlamingen hebben zich altijd verwant gevoeld met de Noorderburen. Ze keken Nederlandse TV en winkelden in Amsterdam of Maastricht. Uit onderzoek van de Vlaamse regering blijkt dat andersom Nederlanders bijzonder weinig weten van Vlaanderen. ‘Het besef dat we een gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis met elkaar delen en van daaruit ook eventueel iets samen te verdedigen hebben , is in Nederland vrijwel afwezig. En dat vind ik schokkend’, aldus Paul Beugels in een interview in Christen Democratische Verkenningen (2008). Tja een boekwerk van het CDA uit 2008 dat ik dus nu pas ben gaan lezen, nadat ik 8 maanden in België heb gewerkt.

Ik wist ook nauwelijks iets van België. Ik heb het laatste jaar wel vier keer opgezocht hoe het nou zat met die ingewikkelde politieke structuur in België. Welke Nederlander weet dat België 6 regeringen met 6 parlementen heeft? Omdat het zo verwarrend is, hierbij maar meteen een kleine uiteenzetting. Er is een federale regering. Er zijn daarnaast drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Verder zijn er drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige gemeenschap. En hoe kom ik aan 6 in plaats van 7? De regering en parlement van het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap zijn samengevoegd. Maar let wel: de Brusselse parlements- en regeringsleden nemen niet deel aan beraadslagingen en beslissingen die de Vlaamse gemeenschap betreffen. Hoewel er sprake is van een federale regering, is er geen hiërarchische verhouding: de gewesten en gemeenschappen zijn juridisch gelijk aan de federale regering. ‘Ze staan op voet van gelijkheid, maar bevoegd voor verschillende domeinen’, aldus de website van de gezamenlijke Belgische overheid.

Meer lef

Vlaanderen heeft in 2005 de Strategienota Nederland uitgebracht waarbij Nederland als belangrijkste culturele en economische partner weggezet wordt. Professor Couwenberg zegt (ook in een interview in het eerdergenoemde Christen Democratische Verkenningen) dat hij betreurt dat Nederland daar niet adequaat op gereageerd heeft. Hij vindt het wonderlijk dat Nederland ‘meer expertise in huis heeft over Burundi of Burkina Faso, dan van België of Vlaanderen.’ Zou dat nu veranderen met de speech van premier Rutte bij het Vlaamse parlement. Ik veronderstel dat de Vlamingen sceptisch zijn. De ervaringen met de IJzeren Rijn en het gedoe over de Herwigepolder zeggen hun genoeg. Ondertussen zijn ze het beu om minderwaardig aangekeken te worden door de Noordelingen. Ze hebben het Calimero-gevoel afgelegd. Ze weten dat ze in snel tempo tot één van de economisch succesvolste gebieden van de wereld zijn gaan behoren. Ze hebben meer zelfvertrouwen, meer lef in hun contact met de Nederlanders.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *