Het fiasco van het coffeeshopbeleid

Aan de coffeeshops hebben we te danken dat we nu georganiseerde criminaliteit in Nederland hebben. Cyrille Fijnaut de belangrijkste deskundige op het gebied van drugsbeleid was er duidelijk over op het cannabis symposium van afgelopen vrijdag. Samen met VVD’er Ellian heb ik dit symposium met medewerking van de raadsgriffie georganiseerd.

Na 40 jaar is er eindelijk brede overeenstemming dat het coffeeshopbeleid in Nederland mislukt is. De titel van het VNG-rapport dat op 7 juni behandeld wordt op het VNG-congres zegt het al: ‘Het failliet van het gedogen’ . Het gebruik van drugs kwam op in de hippietijd van de sixties. Toen al ontstond een heftige discussie over de wijze waarop je een min of meer acceptabele koers uitzet voor het drugsbeleid. Uit 1976 stamt het puur Nederlandse onderscheid in harddrugs en softdrugs. Harddrugs waren onaanvaardbaar en bleven onder een streng juridisch regime. De straf op bezit van en handel in hennepproducten werd lichter. In de richtlijnen ruimte geschapen voor het gedogen van softdrugs, eerst verhandeld door huisdealers in jongerencentra en later in coffeeshops. De doelstelling was het gebruik van harddrugs tegen gaan en tevens de softdrugs uit het criminele circuit te houden. Heel naïef werd in die jaren verondersteld dat er maar weinig te verdienen zou zijn aan softdrugs en dat er niet gevreesd hoefde te worden voor georganiseerde drugshandel. Buitenlandse drugstoeristen werden niet verwacht en doordat er niet zoveel aan te verdienen zou zijn, was de verwachting dat het wel mee zou vallen met de cannabisteelt.

Het onderscheid in hard- en softdrugs was een puur Nederlandse aangelegenheid. Het onderscheid is flinterdun gebleken door de hogere concentratie van de verdovende stof in cannabis. Door het gedoogbeleid zagen veel criminelen kans om op deze markt zonder risico heel veel geld te verdienen. De hoeveelheid cannabis dat in Nederland per jaar geteeld wordt, heeft een marktwaarde van zeker 1 miljard euro. Daarvan wordt het overgrote deel geëxporteerd. De coffeeshops zijn volledig in de invloedssfeer van de georganiseerde misdaad. In 2014 werd door een groep van 35 burgemeesters opgeroepen om de achterdeur van de coffeeshops te legaliseren. Wat Fijnaut echter duidelijk maakt is dat volledig in strijd is met de Nederlandse wet en met internationale verdragen. De leiding van de Nationale Politie heeft meteen in 2014 al gewaarschuwd dat met regulering van het telen en verkoop van hennepproducten aan coffeeshops de criminaliteit niet wordt teruggedrongen. Volledig verbieden van cannabis is niet realistisch. Dat is niet te handhaven. Er zal een alternatief voor coffeeshops moeten komen. Dit zouden besloten clubs kunnen zijn met zelfteelt.

Het VNG-rapport is voor regulering van teelt en verkoop. Er moeten experimenten op gemeentelijke schaal komen. Dat we moeten stoppen met coffeeshops wordt eigenlijk wel onderkend, maar ze houden een slag om de arm: ‘Wellicht dat een aantal van de huidige coffeeshops zich in een kwaliteitsslag kunnen transformeren tot dit soort voorzieningen..’ Donderdag gaat de gemeenteraad in discussie over het VNG-rapport aan de hand van een motie van D66.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *