Haarlemmerdijkje?

Het gebruik van een grappige zegwijze leidde afgelopen donderdagavond op de politieke markt tot een minder grappig incident bij de behandeling van het onderwerp veiligheid in de bus en de nieuwe aanbesteding voor het Almeerse busvervoer. Raadslid Soetekouw gebruikte de zegswijze ‘een haarlemmerdijkje maken’ om aan te duiden dat hij het gevoel had in de maling genomen te zijn door de wethouder. 

Een haarlemmerdijkje maken is een oude zegswijze afkomstig uit de 17e eeuw die verband houdt met de Haarlemmerdijk in Amsterdam. U leest hier de uitleg. Wethouder Frits Huis is als geboren Amsterdammer en als taalfanaat gecharmeerd van deze en andere zegwijzen, maar hij was bepaald niet gecharmeerd van wat dit raadslid wilde zeggen met deze uitdrukking. Van misleiding was geen sprake, de wethouder had de raad niet bewust verkeerd voorgelicht.

Waar ging het allemaal om in de pittige discussie? In Almere zijn veel incidenten geweest met geweld tegen bus- en treinpersoneel. Dit heeft geleid tot veel vragen van raadsleden en onlangs van een staking van buspersoneel. De gemeenteraad heeft bij de bespreking van de visie op het busvervoer vorig jaar aangeven veel aandacht te willen geven aan sociale veiligheid. Het College heeft daar invulling aangeven met het voornemen om elk jaar een fors bedrag uit te geven voor maatregelen op het gebied van sociale veiligheid. Een aantal fracties vonden echter de uitwerking in het programma van eisen niet streng genoeg. Het nu nog aanpassen van de eisen stuitte op bezwaren van de wethouder: er veranderde niet iets wezenlijks, er was tijdsdruk en wat de raadsleden voorstelden zou technisch niet kunnen.

Maar toen kondigden de bonden stakingen aan en wilden daarmee een landelijk signaal afgeven. Onder deze druk kwam de wethouder toch met aanpassingen van de eisen, iets waarvan hij eerder gezegd had dat het niet kon. Hij had wat uit te leggen aan de raad, zo zei hij zelf voor de lokale omroep. Het CDA heeft steeds pal gestaan voor de veiligheid in de bus. Maar ook zonder de aanpassingen stond de sociale veiligheid voorop in het program van eisen voor de aanbesteding. En elk jaar kon de raad beslissingen nemen over maatregelen. Om dan zoveel stampij te maken en te spreken over een haarlemmerdijkje, bewuste misleiding ging ons veel te ver. Gelukkig kwam de PvdA-er op de beschuldiging terug door te zeggen dat hij in de oprechtheid van de wethouder geloofde.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *