Floriade: ‘kosten en risico’s gering’

week 5

Er wordt met betrekking tot de Floriade veel gesproken over de financiële inkomsten en de risico’s alsof de gemeente met het project een ondernemer is die winst moet maken. Bij alles wat de gemeente doet of het nu het afval afvoeren, viaducten bouwen of het verstrekken van bijstand kijken we naar wat het de maatschappij oplevert en niet naar financiele winst. Bij de Florida wordt teveel gestuurd op de business case en niet op de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Dit laatste is één van de bevindingen in het rapport van A.T. Osborne dat afgelopen donderdag samen met de voortgangsrapportage besproken werd.

In het rapport staat ook iets wat tegenstanders van de Florida maar liever niet willen horen: ‘De kosten en risico’s zijn in vergelijking met de maatschappelijke baten gering.’ Bij de Floriade gaat het niet alleen maar om het evenement dat een half jaar duurt, maar om een scala projecten op het gebied van energie, wonen, voedsel en duurzaamheid dat in de jaren er voor opgehangen worden aan de kapstok ‘de Floriade’. Er is al een begin met een drijvend werkatelier, een innovatiewerkplaats en een Flevocampus. Er wordt veel over de risico’s van de Floriade in de raad en in de media gesproken. Ook het CDA heeft daar veel aandacht aan besteed. We willen dat de financiële risico’s en de kosten goed in de gaten worden gehouden. We storen ons aan een klein groepje mensen die voortdurend de Floriade in negatief daglicht stelt en daarbij bewust valse voorstellingen van zaken geven. Bomenkap voor de verbreding van de A6 wordt op het conto van de Floriade geschreven. Wanneer raadsleden een andere mening hebben dan lezen ze volgens hun de stukken niet. De burgerparticipatie is volgens hun slecht en er wordt naar hun niet geluisterd. Terwijl bij een onderzoekbijeenkomst van Burgerparticipatie Almere de betrokken bewoners juist lovend waren over de participatie bij het Floriadeproces. Er wordt naar onze mening door de gemeente te weinig gecommuniceerd over de positieve effecten van de Floriade. Bij de begroting heb ik namens het CDA al aandacht gevraagd voor de communicatie. Nu staat er ook in het rapport van AT Osborne dat er veel meer aandacht moet komen voor communicatie over de maatschappelijk waarde van de Floriade.

Afgelopen week hadden we ook een experiment binnen het lokale CDA: speeddaten van fractie en afdelingsbestuur met leden die betrokken willen zijn bij het CDA. Een goede kennismaking met de leden en hun kwaliteiten en vragen. En het was nog heel gezellig ook. Politiek is niet alleen nuttig maar ook leuk.


Reacties

Floriade: ‘kosten en risico’s gering’ — 4 reacties

  1. Wat mij vooral stoort is dat er iets bestaands en moois uit Almere moet verdwijnen en dat het er uiteindelijk op neerkomt dat er een groen stuk Almere gaat verdwijnen voor een experimenteel woonproject. Was het niet beter geweest om de Floriade in Almere Poort te plannen, waar A. Niet onteigend en niet iets bestaands afgebroken hoefde te worden. B.Een infrastructuur met NS-station, een snelweg en een busverbinding voorhanden is. C. Een stuk stad gerealiseerd wordt, waar een experimentele woonwijk prima bij aansluit. Bovendien ligt de locatie Poort dichter bij de Randstad en kan zo beter profiteren van de nabijheid van de Agglomeratie Amsterdam. Of de huidige Floriadeplannen op korte of lange termijn winst op gaan leveren, is nog maar de vraag. Vast staat dat er nu al sprake is van een forse kapitaalvernietiging door de kaalslag op het Vogeleiland en bij Camping Waterhout en Jachthaven Haddock. En ik vind het rooien van bomen ook geen reclame voor een stad die pretendeert “groen te gaan groeien”.

    • Voor elke boom komt een boom terug. Er is geen kaalslag op het Vogeleiland. Juist door inbreng van bewoners blijven veel bomen staan. Er zijn in de omgeving wel heel veel bomen gekapt, maar dat was nodig in verband met de verbreding van de A6. Veel mensen verwarren deze kaalslag met het kappen van een beperkt aantal bomen voor de Floriade. Ook deze bomen worden gecompenseerd elders. Langer geleden is besloten om de Floriade in het hart van de stad te plaatsen. Het had iets om de bezoeker ook kennis te laten maken met het stadscentrum van Almere.

    • Ja zeker. Je kunt nog zo goede plannen maken maar als die in de publiciteit op verkeerde gronden steeds afgekraakt worden..

Laat een reactie achter op Johan Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *