Floriade, internationals, kanjertraining en containerwoningen

week 7 en 8

Het plan van aanpak van de volggroep Floriade verdient complimenten. Niet alleen het CDA uitte complimenten, maar ook partijen die het eerst helemaal niet zagen zitten. Verdere onderwerpen die me bezig hielden deze twee weken: vestiging van internationaal werkende bedrijven, een werkbezoek Kanjertraining en de bezwaren van bewoners tegen containerwoningen.

In de plan van aanpak van de volggroep Floriade dat breed gedeeld werd, wordt de functie omschreven als die van een waakhond. Een waakhond die let op het proces, de risico’s en de kader. Het CDA is daar mee eens: de groep moet controleren of het proces goed verloopt en gedaan wordt wat de raad wil dat er gedaan wordt. Het CDA is blij met de volggroep (zie ook de blog Eindelijk een volggroep). Het heeft lang geduurd maar nu de volggroep er eindelijk is, bewijst ze meteen haar bestaansrecht. Bij het overzicht van besluiten en moties over de Floriade, geeft ze meteen al commentaar op de punten die achterlopen.

Economie is niet een onderdeel van mijn portefeuille, maar de charme van een kleine fractie is dat je overal inzetbaar moet zijn vanwege de beperkte menskracht. Daardoor was ik bij het ronde tafelgesprek georganiseerd door de VVD over het vestigingsklimaat internationals in Almere. Internationals dat klinkt indrukwekkend, maar het is een term voor elk bedrijf dat internationaal werkt. Er is grote groei aan internationals in de regio Amsterdam. Het is daarom van belang dat Almere mee doet in Metropool Regio Amsterdam (MRA). Opmerkelijk was dat het imago van Almere ook in buitenland nog slecht is. Alan Facey van het Amerikaanse bedrijf Newforma Inc. zei dat de enige reden dat hij in Almere ging wonen was dat er alleen op de Internal School Almere direct ruimte was voor zijn beide kinderen. Veel pijnpunten wees hij aan: Engelstalig gedeelte van gemeentelijke website is waardeloos, het is lastig om vanuit het buitenland informatie te krijgen over huurwoningen, inschrijving huisarts en er is moeilijk een cursus Nederlands te vinden. Mensen die expats wegwijs maken met simpele zaken als hoe je de duobak gebruiket zijn nodig.

Het CDA had een interessant werkbezoek bij de Kanjertraining. Een verslag is te vinden op de CDA website. 

Verder ben ik op bezoek geweest bij bewoners die zich zorgen maakten over containerwoningen in Tussen de Vaarten. De bewoners waren vooral ongerust over de gebrekkige informatie die ze kregen. Ondertussen is er veel opgehelderd over wat voor woningen het zullen zijn en hoe geluidsoverlast beperkt wordt.

Foto: International School Almere van www.duin.nl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *