Fietskruisingen en rekenkamerrapport

week 39

Het CDA-project over gevaarlijke fietskruisingen is een groot succes geworden. Het heeft een uitgebreid rapport opgeleverd met concrete oplossingen waaraan al gewerkt wordt. Het wordt nog veiliger fietsen in Almere. Afgelopen donderdag kwam het aan de orde door agendering van het CDA.

Meestal agendeer je een rapport omdat je er radicaal tegen bent. Dat was nu niet het geval. We zijn geweldig blij met het uitgebreide rapport. Ook de lokale afdelingen van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn positief over het rapport hoewel ze ook kanttekeningen hebben. Er is technisch commentaar op de juridische juistheid van een aantal oplossingen van VVN. Dit hebben ze direct ingebracht bij de ambtenaar die er bij betrokken is. Dat lijkt me de juiste weg want dat werkt beter dan het via de raad of de wethouder te doen. Maar er zijn ook opmerkingen over de beleidskeuzes voor de lange termijn voor de omgeving van Muziekwijk en over Spoorbaanpad en de omgeving van de Evenaar. Over de Evenaar heeft de PvdA een bijeenkomst georganiseerd. Om VVN en Fietsersbond te peilen over de lange termijn visie over het fietsbeleid wil het CDA een vervolgbijeenkomst organiseren in de vorm van een ronde tafel overleg.

Afgelopen donderdagavond is ook de politieke bespreking begonnen van het rekenkamerrapport ICT vernieuwing (zie ook het eerdere weekjournaal) . Ik heb aangegeven dat de situatie met twee onderzoeken (één van het College en één van de raad) lastig is. Beide onderzoeken spreken elkaar op een aantal punten tegen. Twee onderzoeken tegelijk is ook verwarrend voor de mensen die geïnterviewd worden. Het leidde er toe dat oud-wethouder Arno Visser niet bevraagd is door de rekenkamercommisie. Ik heb gezocht naar de overeenkomst in beide rapporten. Beide rapporten spreken over een slechte start van het ICT-project maar over een goede interventie van de wethouder en gemeentesecretaris in de tweede fase. Het College heeft geleerd van de fouten die gemaakt zijn en heeft de regievoering bij de afdeling verbeterd. Naast veel kritiek is het goed om ook dit op te merken.

Afgelopen week heb ik samen met fractieassistent Lesley Jabir op uitnodiging een bezoek gebracht aan de moskee in Staatsliedenwijk (zie foto) vanwege de uitbreiding die ze willen. Vanwege de behandeling van het bestemmingsplan is het van belang het verhaal vanuit de moskee te horen. Er zijn veel geruchten in de buurt en door de PVV wordt er nogal een heisa van gemaakt. We moeten waarheden en onwaarheden scheiden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *