Eindelijk een volggroep Floriade

Eindelijk is er een volggroep Floriade ingesteld door de gemeenteraad Almere. Vanaf vorige jaar heb ik elke bijdrage over de Floriade op de Politieke Markt besloten met oproep om een volggroep in te stellen. In 2005 was ik er bij dat we als CDA het omgaan met grote projecten aan de orde stelde, wat leidde tot het raadsbesluit Procedure voor het volgen van grote projecten.

In de huidige raad wist buiten mij niemand meer dat deze procedure bestond met daarin een definitie van grote projecten: ‘projecten waarbij sprake is van een omvangrijk financieel risico en/of die een grote impact hebben op de Almeerse samenleving (imagorisico)’ . De organisatie van de Floriade 2022 en alles er om heen heeft beide: zowel financiële risico’s als een imagorisico bij het niet doorgaan van het evenement. Het proces van de Floriade is begonnen in 2012 met het bidbook. In 2015 was er al een discussie over het al dan niet instellen van een volggroep. Een aantal fracties waren om geheel verschillende redenen tegen het instellen van een volggroep. De griffier gaf een nadrukkelijk en uitzonderlijk ambtelijk advies om de verantwoordelijkheid te nemen om dit proces goed te controleren waarbij een volggroep een logisch middel is. Hij verwees daarbij ook naar de enquête Omniworld, dat de eerste gemeentelijke enquête in Nederland was.

De enquête Omniworld heeft geleid tot het benoemen van grote projecten en het instellen van volggroepen. We hadden onze les geleerd. Maar het geheugen van de raad is kort. De afspraken over grote projecten waren niet meer bekend bij de huidige raadsleden. Gisteren hadden we op een studiedag van de raad over het omgaan met grote projecten. Er werd geopperd om een regeling op te stellen hoe om te gaan met grote projecten. Ik heb snel de oude procedure uit 2005 opgezocht. Deze wordt nu afgestoft en aangevuld met mogelijke nieuwe instrumenten om grote projecten te volgen.

Op 2 maart j.l. kwam het plan van aanpak van de nieuwe volggroep Floriade aan de orde. Bijna alle partijen waren lovend over dit plan, ook partijen die bang waren dat de volggroep een politieke rol zou spelen of dat de groep bevoordeeld zou zijn qua informatie. In het plan wordt de functie beschreven als die van een waakhond om het proces in de gaten te houden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *