Eigen kracht en focus op de wijk

krachttoerbus

Een vrouw dreigt overspannen te raken en vraagt huishoudelijke hulp aan. Wat is haar eigenlijke probleem: haar veel eisende dochter is na een vervelende echtscheiding met kinderen bij haar in huis getrokken. Een assertiveitscursus helpt de moeder om haar grenzen aan te geven. Een andere vrouw heeft het zelfvertrouwen volledig kwijt geraakt. Een schrijver brengt haar bijzondere leven in beeld, wat de vrouw met enthousiasme weer terug op de rails brengt. Niet alledaagse oplossingen die wel effectief zijn. Een paar praktijkgevallen van een sociaal wijkteam in Almere.

Op 6 juni gingen raadsleden in gesprek met zorgverleners en sociaal opbouwwerkers in Almere. De bus van de krachttoer van de VNG stopte in Almere. Ik was er bij om in de bus te praten over de mogelijkheden in wijkteams nu veel zorgtaken gedecentraliseerd worden. Uitgenodigd voor het gesprek in de bus waren een sociaal opbouwwerker en een gezinscoach van het wijkteam Stedenwijk, de manager van de Vrijwilligerscentrale, een vrijwilliger (sociaal coach), een medewerker van het wijkteam Poort, de coördinator Sociaal Domein van de gemeente en vier raadsleden van PvdA, D’66, PVV en CDA.

Er worden per 1 januari 2014 veel taken op sociaal gebied gedecentraliseerd naar de gemeente. Het gaat gepaard met een forse bezuiniging. De raadsleden zijn bezorgd over deze bezuinigingen en ik verwachte ook een zorgelijke houding van de werkers in de sociale zorg. Tot mijn verrassing hoorde ik veel enthousiaste verhalen van de wijkteams in Stedenwijk en Poort. Terwijl in de rest van het land gemeente en organisaties een afwachtende houding hebben, zijn ze in Almere allang begonnen met experimenten met een veranderende werkwijze. Uitgaan van de eigen kracht van de hulpvrager en zijn/haar omgeving. Waar ken ik dat van? Ja, juist van ons lokaal verkiezingsprogram. Stiekem zijn ze ons program aan het verwezenlijken! De focus op de wijk, buurt, straat uit het nieuwe Almeerse collegeprogram wordt bij de wijkexperimenten al in praktijk gebracht.

Vanuit de CDA-visie moeten veranderingen in werkwijze en denken niet van bovenaf opgedrongen worden, maar juist van onderaf gevoed worden. Daarom was ik erg enthousiast. Er moet ruimte zijn bij vernieuwingen om in de praktijk het uit te proberen. Twee wijkteams kunnen dan verschillend werken. Het wijkteam in Poort wil niet in gezondheidscentra zitten maar meer in een huiselijke omgeving. De conclusie van het team in Stedenwijk was juist dat gezondheidscentra de beste locaties zijn omdat dit de samenwerking van verschillende disciplines bevorderd. Wanneer je vindt dat een ‘alwetende’ overheid van bovenaf alles moet regelen (PvdA), dan is dat een gruwel. Stel je voor dat er verschillen zijn! Maar waar professionals op de werkvloer behoefte aan hebben is ruimte om hun werk te doen. Creatieve oplossingen worden anders in de kiem gesmoord.

Foto: www.vng.nl

Reacties zijn gesloten.