Een succesvolle avond

Week 12-13

Afgelopen donderdag had ik een succesvolle avond. Het amendement dat ik ingediend heb namens het CDA werd unaniem aangenomen. Met dit amendement wordt voorkomen dat glastuinbouwers met onnodige regels worden opgezadeld. Op dezelfde avond kwam het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA)aan de orde waarin drie projecten opgenomen zijn waar het CDA voor gepleit heeft.

Een halfjaar geleden had ik het amendement al opgesteld. De behandeling van het bestemmingsplan Buitenvaart werd echter toen uitgesteld. In het bestemmingsplan waren gebruiksregels opgenomen voor gewasbestrijdingsmiddelen. De tuinders hadden daar moeite mee omdat zij niet zaten te wachten op extra regels naast de strenge landelijke regels die er al zijn. Daar kwam nog bij dat in andere tuinbouwgebieden deze regels er niet zijn. Een andere kwestie die speelde met betrekking tot dit bestemmingsplan was de wenselijkheid om een Caravan verkoopbedrijf (ACB) aan een goede nieuwe lokatie te helpen. De VVD had met verschillende partijen waaronder het CDA een amendement ingediend om in Buitenvaart een opening te bieden voor dit bedrijf. Toen er bij de wijziging een getalscriterium van 5 bedrijven werd opgevoerd, heeft het CDA zich teruggetrokken. Eerst hebben we een amendement ingediend met een getalscriterium van maximaal 1 bedrijf. Maar toen er samen met D66 en ChristenUnie in overleg met de VVD-wethouder Mark Pol een alternatief voorstel mogelijk was zonder de Buitenvaart te belasten, zijn we die weg opgegaan. Uiteindelijk kreeg dit voorstel niet alleen steun van de wethouder maar ook een meerderheid van de gemeenteraad. Eind goed, al goed.

In het MIPA wordt sterk ingezet op verbeteringen voor de fietsinfrastructuur. In 2017 wordt de aanpak van onveilige fietskruisingen voltooid. Een geweldig succes voor het CDA dat in 2015 een zwartboek met ruim 50 onveilige fietskruisingen aan de wethouder heeft aangeboden. Veel geld is gemoeid met het verkeerspunt bij Station Muziekwijk (Bartokweg). Er zijn daar de laatste jaren veel ongelukken geweest. Veel leed kan bespaard worden door de verkeersaanpassing. Ook de verbreding van de drukke fietssnelweg Spoorbaanpad waar het CDA samen met de Fietsersbond voor heeft gepleit, wordt nu gerealiseerd. Een ander knelpunt waar het CDA zich mee bemoeid heeft, wordt aangepakt: de Achillesstraat krijgt een vrijliggend fietspad. Heel veel bewoners in Almere Poort zullen daar blij mee zijn. Ik zei op de bijeenkomst: “ We kunnen ons geluk niet op”. En dat meende ik oprecht.

Foto: Gezicht op glastuinbouwgebied Buitenvaart in Almere


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *