CDA enquête veiligheid Almere Poort

week 10

De verlichting in Almere Poort moet verbeterd worden, er moet een politiebureau komen en de verkeersstroom moet beter geregeld worden. Dit zijn de punten die het meest genoemd worden door de Poortenaren die gereageerd hebben op de enquête in Poort. Met betrekking tot de doorstroming van het verkeer heeft het CDA meteen een agendavoorstel ingediend.

De enquete-resultaten zijn door onze fractieassistent Rene Claessens in een boekje gepresenteerd: zie hier. Afgelopen donderdagavond was ik woordvoerder bij twee bijeenkomsten op de politieke markt die zo druk bezocht waren dat de raadszaal ingeschakeld moest worden om iedereen op te vangen. De belangstelling voor de politiek neemt toe naarmate de mensen er zelf bij betrokken zijn. Bij de eerste bijeenkomst ging het over de veiligheid in de bus en bij de tweede bijeenkomst over de komst van stadsweiden bij de Youri Egerovweg in Muziekwijk Noord.

De veiligheid in de bus was al eerder aan de orde gekomen. Nu hadden drie partijen het weer geagendeerd omdat ze de technische uitwerking van de visie busvervoer voor het plan van eisen voor de aanbesteding aan de orde willen stellen. Er was veel argwaan of de veiligheid bij de aanbesteding van het busvervoer wel voldoende aandacht zou krijgen. Ten onrechte volgens mij want de sociale veiligheid komt veel aan bod, maar wel in voorzichtige bewoordingen. Het College wil per jaar een plan maken waar de veiligheid aan de orde komt en er wordt veel geld voor gereserveerd.

Het andere onderwerp was een buurtaangelegenheid. De stadsweiden die op de Youri Egerov komen, zien er uit als maneges met grote schuren. Ik ben er zaterdag met een bewoner gaan kijken en inderdaad het verschilt wel erg met mijn beeld van de gemiddelde stadsweide met een paard en een klein afdakje voor beschutting tegen teveel zon. Het voldoet wel aan de voorwaarden van een stadsweide en is niet in strijd met het bestemmingsplan. Het gaat echter vooral om een conflict tussen hondenbezitters en de eigenaars van de stadsweiden. Een goed gesprek met een mediator erbij moet voorkomen dat een gang wordt gemaakt naar de Rijdende Rechter,

Foto: stadsweide in aanbouw, lijkt inderdaad meer op een manege


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *