Beschermd stadsgezicht in Almere?

week 5

Een pleidooi voor een beschermd stadsgezicht, dat is opmerkelijk voor de nieuwe stad Almere. De Regenboogbuurt is internationaal een unicum: een wijk met een unieke samenhang van kleur in de architectuur. Maar deze samenhang in kleur zou losgelaten worden door het welstandsvrij verklaren van Almere door de gemeenteraad. Afgelopen donderdag kwam de kwestie aan de orde op de politieke markt.

Er was feeststemming op 8 januari 2015 bij de behandeling van de Welstandsnota. Eindelijk was Almere welstandsvrij. Vooral D66-er Cocky Kuipers was blij: tien jaar na haar motie welstandsvrij Almere was het toch gelukt. ‘Het is belachelijk dat een commissie tegen een huiseigenaar kon zeggen de kleur van jouw kozijn is niet mooi, schilder het maar over.‘ , zo zei ze op de D66 website. Maar juist de D66 steunt nu een jaar later bewoners van de Regenboogbuurt die in opstand komen tegen het welstandsvrij bepalen van hun buurt. De bewoners zijn met een manifest gekomen waarin gepleit wordt voor de status van beschermd stadsgezicht in Almere. Ze krijgen steun van architecten die woningbouwprojecten vorm hebben gegeven in de Regenboogbuurt en ook van een oud-directeur van een woningbouwcorporatie die actief was in deze wijk als opdrachtgever voor veel woningen (overigens een vooraanstaand D66-er!).

De welstandsnota is op 15 januari 2015 met algemene stemmen aangenomen. Ik heb afgelopen donderdag gepleit voor een aanpassing van de welstandsnota. Wanneer je wat fout doet, past een mea culpa en het herstellen van je fout. Het was ook de bedoeling dat er een jaar na vaststellen er een evaluatie zou komen van de werking van de welstandsnota. Dan konden ook bewonersinitiatieven voor welstand van onderen af, meegenomen worden. Nu ligt er een dergelijk initiatief van bewoners waar we als raad niet om heen kunnen. Toch waren er raadsleden die niet voor een wijziging van de nota pleiten maar voor een andere weg. Maar het regelen in een bestemmingsplan of via een vermelding op de monumentenlijst die er nog gemaakt moet worden, leidt tot strijdigheid in beleid, wanneer je niet gelijk de welstandsnota aanpast. En een rechter neemt daar geen genoegen mee, zo blijkt al uit een gerechtelijke uitspraak. De wethouder is het met me eens, die verklaarde dat we te ver doorgeschoten zijn met het welstandsbeleid.

Afgelopen donderdag kwam ook de motie van D66, CDA en PvdA aan de orde. Omdat ik bij de kwestie van de Regenboogbuurt moest zijn, vertegenwoordigde fractieassistent Rene Claessens ons. In de motie wordt aangedrongen op een brief naar de minister voor normen voor laagfrequent geluid. Afgelopen donderdag stond ook in het teken van de salafistische bijeenkomst in Almere Buiten die helaas niet verboden kon worden. Bastiaan Malotaux, onze fractievoorzitter had een goed betoog hierover: zie de website CDA Almere.

Foto: Regenboogbuurt (bron Omroep Flevoland)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *