Aantal sociale huurwoningen neemt snel toe

week 6

Het CDA heeft de laatste jaren steeds zorgen geuit over het aantal sociale huurwoningen en met name over het aantal in de goedkoopste categorie. Er is een toenemende vraag naar kleine goedkope woningen. Almere heeft vooral veel gezinswoningen en in de crisisperiode is weinig bijgebouwd. In het coalitieakkoord staat dat er in deze periode tenminste 1000 en zo mogelijk 2000 betaalbare huurwoningen worden gebouwd. De eerste anderhalf jaar liep het nog niet zo vlot hier mee. Maar nu er goede afspraken gemaakt zijn met de woningcorporaties en ook de crisis voorbij is, ziet het er beter uit.

Donderavond zijn de cijfers gepresenteerd. In 2017 zijn er meer sociale huurwoningen in aanbouw dan er in de twee voorgaande jaren zijn gereed gekomen. Voor 2018 en 2019 zijn er harde cijfers voor zeker nog 1000 betaalbare huurwoningen. Totaal zouden we in deze periode aan de 2200 – 3000 betaalbare huurwoningen kunnen komen. Daarmee wordt de doelstelling ruim gehaald. Ongeveer 74% betreft kleine woningen; 20% in de prijsklasse onder de €414 en 54% in de prijsklasse van €414 – €592. Eindelijk is perspectief voor veel Almeerse woningzoekenden.

Afgelopen donderdag was ik ook bij de bespreking van de nieuwe ontwerp omgevingsvisie . Formeel is het nog een structuurvisie, maar in opzet en werkwijze lopen we al vooruit op de nieuwe Omgevingswet en we noemen in de behandeling ervan al zo. Echt spannend is het niet omdat in 2013 in verband met de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer al een reeks van plannen gemaakt waren en er al een concept Structuurvisie Almere 2.0 op de plank stond. Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Foto: pagina uit de presentatie op de Politieke Markt van 16-02-2017 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *