24 seconden

Sommige mensen hebben bij een politicus het beeld van iemand die erg langdradig kan zijn. Nu langdradigheid leer je gauw af in de gemeentelijke politiek, in ieder geval in de Almeerse politiek. Donderdagavond bij de behandeling van het Fonds Verstedelijking Almere kwam ik tot de conclusie dat ik 24 seconden per boekwerk had om aan te geven wat ik er van vond.

Vierentwintig seconden, ja, want mijn ervaring is dat een raadslid na ongeveer 2 minuten afgekapt wordt door de voorzitter. Er worden vele onderwerpen behandeld op onze wekelijkse politieke markt en er zijn veel fracties die het woord willen hebben.

Jacques Wallage zei eens dat het goed was dat gemeenteraadsleden het druk hebben, want dan houden zich bij de hoofdlijnen. Hij heeft gelijk, maar nieuwsgierige mensen, zoals ik, die eigenlijk van alles het naadje van de kous willen weten, hebben het er af en toe moeilijk mee. Je kunt je specialiseren en je beperken tot één beleidsterrein. Dat kan heel goed werken maar is tegelijk de grootste valkuil van een raadslid. Voor je het weet doe je het werk van de ambtenaren dunnetjes over en daar zit niemand op te wachten. Als volksvertegenwoordiger en medestadsbestuurder moet je op hoofdlijnen kunnen aangeven welke koers gevaren moet worden. Alleen soms, als je vindt dat er een flinke koerswijziging moet plaatsvinden, is het nuttig om een onderwerp tot op het kleinste detail uit te diepen om je goed te wapenen in de strijd.

Politiek is keuzes maken. Dat betekent ook keuzes in tijd. Naast de valkuil van het specialisme is er de valkuil dat je laat leiden door de agenda van het College. Elke week krijg je duizenden pagina’s tekst waar je in kan verdiepen. Voor wethouders en ambtenaren is gemeentelijk beleid een dagtaak. Voor raadsleden niet, die doen het raadswerk er bij naast hun gewone baan. Ik heb me al heel vroeg voorgenomen me niet te leiden door de agenda van het College, maar door de speerpunten van het verkiezingsprogram van het CDA. Raadsleden worden immers als volksvertegenwoordiger gekozen om hun visie. Het gaat om de verschillen in de politiek. Ik reserveer veel tijd voor contacten met bewoners en organisaties in de stad en het verdiepen in achtergronden van de politiek. Daar reserveer ik veel tijd voor van de 30 uur  die ik wekelijks besteed aan politiek (naast een baan van 36 uur).

24 seconden. Geen tijd om veel aan te stippen. En ik had deze week geen tijd om alle 5 programma’s van het Fonds Verstedelijking volledig tot me nemen. Daarom heb ik een steekproef genomen en beoordeeld of het een goede uitwerking is van de uitgangspunten die we eerder vastgesteld hebben. Ik werd er enthousiast over en ik ga de programma’s volledig bestuderen in de komende weken. Na de zomer gaan we per programmalijn verder praten. Dan hebben we meer dan 24 seconden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *